ติดต่อเรา

ส่งข้อความถึงเรา

ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กระทรวงแรงงาน

  • Address: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เลขที่ 145 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
  • Phone: 0-3827-6821-7, 0-3827-6445-6
  • Fax: 0-3827-6824, 0-3827-6445